Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymagała od nas podjęcia nadzwyczajnych działań. Jak pracujemy w czasie lockdownu? Kiedy odbędą się turnieje golfowe, które organizujemy?  Od początku tej niespotykanej wcześniej sytuacji w Polsce dostosowujemy się do wytycznych władz. Postępujemy również zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. To w trosce o zachowanie bezpieczeństwa naszego i osób, z którymi współpracujemy i się spotykamy.  Jak pracujemy? Sytuacja spowodowała, że momentalnie przeorganizowaliśmy swoją pracę i urządziliśmy indywidualne biura...

Z roku na rok coraz chętniej i coraz więcej wydajemy na golf. To jeszcze nie nowa sportowa moda Polaków, ale dynamika wzrostu w polskim golfie jest potężna. Jak to zainteresowanie wykorzystać w marketingu? Dane nie pozostawiają wątpliwości: Polska należy do grupy krajów notujących systematyczne – i to duże – wzrosty. W raporcie KPMG czytamy, że liczba golfistów w 2017 roku zwiększyła się aż o 20%! Z kolei golfowe potęgi, czyli Anglia...