Z roku na rok coraz chętniej i coraz więcej wydajemy na golf. To jeszcze nie nowa sportowa moda Polaków, ale dynamika wzrostu w polskim golfie jest potężna. Jak to zainteresowanie wykorzystać w marketingu? Dane nie pozostawiają wątpliwości: Polska należy do grupy krajów notujących systematyczne – i to duże – wzrosty. W raporcie KPMG czytamy, że liczba golfistów w 2017 roku zwiększyła się aż o 20%! Z kolei golfowe potęgi, czyli Anglia...